Bài hát Back to Gilwell

Back to Gilwell

Bài hát “Back to Gilwell” quen thuộc ở các trại huấn luyện bằng rừng. Bạn có thể nhấn chọn các links sau đây để xem & thưởng thức hoặc lưu trữ lại khi cần dùng:  nhạc bản “Trở về Gilwell” và bài hát theo dạng MP3 bài hát “Trở về Gilwell.


Bài hát sinh hoạt tiếng Việt

Bạn có thể tải về (download) các bài hát mà bạn quen thích để tiện cho những lúc sinh hoạt. Click vào đây.

***********Wonderful**********

Bài hát tiếng Anh

Các bạn có thể để tải xuống (download) các bài hát (Anh Ngữ) tiện dùng trong những buổi sinh hoạt. Click vào đây.

 

*** Nếu các bạn biết được những bài hát nào mà chưa có trong Tùng Nguyên này, xin hãy gởi pdf file về địa chỉ email: info@tungnguyen.org. Đa tạ.

Comments are closed.