Diên Hồng

Lễ Trao Gỗ

Các Trưởng thuộc LĐ Diên Hồng

San Jose, California

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2012
Tại Caroline Davis Middle School
5035 Edenview Drive San Jose CA 95111
Nơi Liên đoàn Diên Hồng tổ chức họp mặt tân niên Nhâm Thìn.
 

Toán huấn luyện Tùng nguyên VI gồm có các Trưởng:

Lý Nhật Hui, Nguyễn Duy Việt, Trần Văn Long, Trần thị Huê và Hồ Ngọc Bích cùng sự trợ giúp của Trưởng Lê Tuấn ( Trưởng 3 Gổ, Ủy viên Tây Bắc Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hội Đồng Santa Clara).

Lễ trao Gỗ cho các Trưởng:

Nguyễn Anh Tuấn ( Bobwhite)

Lê Đặng ( Eagle)

Nguyễn Duy Lộc (Fox)

Thuận Ché (Owl)

Kaylee Nguyễn ( Antelope)

John Huỳnh ( Beaver – đã nhận Gổ từ trước )

Comments are closed.