Register?

Quá Đơn Giản !!! 1, 2, 3, 4.

1. Click vào “Login” phía bên tay phải.

2. Click vào “Register” (trong phần login).

3. Chỉ cần điền “username” (bất cứ tên gì) và “email” là đủ.

4. Click “Register” là xong.

*** Chú ý: sau khi đã login lần đầu xong, quý Trưởng và các bạn có thể thay đổi password của riêng mình cho dể nhớ.

??? Sau khi đổi xong password, muốn trở ra homepage, xin mời “click” vào “Welcome to Tùng Nguyên” ở phía trái trên cùng.

Comments are closed.