Supports Needed

Quý Trưởng rất mến,

Để website này được thêm phần hữu hiệu và phong phú cho ích lợi chung của những khóa Wood Badge (Bằng Rừng, Huy Hiệu Rừng, HHR, Tùng Nguyên), chúng tôi ước ao nhận được nơi quý Trưởng những trợ giúp về mặt tài liệu, hình ảnh, sáng tác, v.v. liên quan đến HHR và xin gởi về địa chỉ email: support@tungnguyen.org. Xin hết lòng đa tạ.

Dear Brothers & Sisters of Scout Leaders Team (Vietnamese Wood Badge Members),

In order to make this website useful & plentiful for every member of our Wood Badge courses, we need your supports by sending us the related documents, pictures, video clips, your own writings, etc. to support@tungnguyen.org. Many thanks.

***** ***** ***** *****

Hoặc gởi tin nhắn của quý Trưởng và các bạn vào hộp tin phía dưới:

*(denotes required field)

Comments are closed.