Trao Gỗ Nam Cali 02/26/12

Lễ Trao Gỗ tại Nam Cali

02-26-2012

do Nhóm Liên Kết tổ chức

Chủ Nhật, ngày 26/2/2012 nhân lễ Chào Cờ Đầu Năm của các Liên đoàn miền Nam Cali do Nhóm “Liên Kết” tổ chức hằng năm nhằm vào đầu xuân và sinh nhật Baden Powell được tổ chức tại công viên Huntington Beach Park, một buổi lể trao Gỗ cho các Trưởng vừa hoàn tất của khóa Tùng Nguyên VI đã được thực hiện vào giữa trưa cho các Trưởng Việt Trần (Owl), Bạch Thu Hà (Eagle) và Matthew Mai (Beaver). Buổi lễ có sự hiện diện của các Trưởng thuộc Toán Huấn Luyện Tùng nguyên VI : các Trưởng Lý Nhật Hui, Nicholas Việt Nguyễn, Alina Lee, Nathan Nguyễn, Nguyễn Tấn Tiến, Nguyễn Cữu Lâm cùng các Trưởng 3 Gỗ Vũ Hoành và Đổ Chính.

Comments are closed.