Trao Gỗ Nam Cali 01/20/12

Trưởng Nguyễn Thiên Kim Nhận Gỗ-Nam Cali

 

Chủ Nhật, ngày 20 tháng Giêng năm 2011

Tại Orange County

nơi Liên đoàn Quang Trung và Liên Đoàn Ngọc Hồi sinh hoạt

Toán huấn luyện Tùng nguyên VI gồm:

các Trưởng Lý Nhật Hui, Phạm Tường Anh và Alina Lee

đã tổ chức Lễ trao Gổ cho Trưởng :

Nguyễn Thiên Kim (Owl)

 
 

Comments are closed.