Tùng Nguyên III

Khóa HHR Tùng Nguyên 3

Từ 15/08/1996 đến 24/08/1996 tại Công viên Gilwell (Anh)

Gồm 139 trại sinh.

Staff & Participants
Đặc San TN3
 Pictures
Patches


Comments are closed.